היקב

היקב מתוכנן באופן ייחודי, כך שהענבים מתקבלים במפלסו העליון, על הגג, ומשם- ולאחר הפרדתם מהשזרות- הם נופלים בכוח הגרביטציה בלבד וללא מגע אמצעי עזר מכנים, ישירות אל תוך מיכלי התסיסה הממוקמים בקומה שמתחת.


במיכלי התסיסה עוברים הענבים השרייה קרה בטמפרטורה של – 12°C. לאחר מכן מתחילה התסיסה הראשונית והשרייה "על הקליפות" במשך 4-3 שבועות, כדי ליצור טעמים, ארומות ומיצוי צבע מיטביים. בשלב הבא עוברים הענבים סחיטה עדינה, שלאחריה הם חוזרים למיכלי הנירוסטה לתסיסה משנית.
במהלך כל השלבים הללו מבוקרת הטמפרטורה באופן קפדני, ובכך נשלט תהליך התפתחותו של היין מהלך כל יצירתו.
בסיום שלב התסיסות, מועבר היין ליישון ממושך בחביות עץ במערה החצובה בסלע אשר מספקת טמפרטורה, לחות ומכלול תנאים אידיאליים ליישון היין.
בתום היישון, נעשות טעימות על מנת לקבוע את הרכב היין וחלוקה לרמות שונות. הביקבוק מתבצע בהתאם לרמות שנקבעו, ואזי ממשיך היין להתיישן בבקבוקים בטמפרטורה נמוכה במשך חודשים נוספים, עד הוצאתו לשוק.